I am lonely, but not alone

kiedy wszystko się wali, oznacza to, że  teraz będzie już tylko lepiej.